Hyppää sisältöön

Kansainvälistä suojelua hakeneiden lastensuojelutarpeen arviointi

Diaarinumero: OKV/570/10/2021
Antopäivä: 9.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin ulkomaalaisasiat sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota vastaanottolaissa säädetyn lapsen kuulemisvelvoitteen noudattamiseen. Hän saattoi myös ulkomaalaislaissa säädetyn kuulemisvelvoitteen arvioinnista lausumansa käsityksen viraston tietoon. Myös alle 12-vuotiaita lapsia tulee pääsääntöisesti kuulla vastaanottopalveluihin liittyvässä asiassa. Maahanmuuttovirastosta oli tehty vastaanottokeskukseen ns. huoli-ilmoitus perheen isän puhuttelun jälkeen. Lapsista oli sittemmin tehty kaksi lastensuojeluilmoitusta liittyen perheen isän väkivaltaisuuteen. Perheen lapsia olisi tullut vastaanottokeskuksessa kuulla erityisesti lasten asumisjärjestelyihin ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tarvittavien sosiaalipalveluiden kartoittamiseksi. Vantaan Robert Huberin tien vastaanottokeskuksen olisi ollut perusteltua kuulla lapsia huoli-ilmoituksen tekemisen jälkeen ja Oravaisten vastaanottokeskuksen viimeistään ensimmäisen turvakotikäynnin jälkeen.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että Oravaisten vastaanottokeskuksesta olisi tullut olla yhteydessä Vöyrin kunnan lastensuojeluviranomaisiin siinä vaiheessa, kun perheen äiti ja lapset joutuivat lähtemään turvakotiin. Lastensuojeluilmoitus tehtiin turvakodista ja vasta sen jälkeen, kun perheen äiti ja lapset olivat olleet siellä jo toistamiseen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjanmaan hyvinvointialueen huomiota Vöyrin kunnan lastensuojeluviranomaisten lainvastaiseen menettelyyn turvapaikanhakijaperheen lasten lastensuojelutarpeen selvittämisen viivästymisessä. Vöyrin kunta oli laiminlyönyt huolehtia siitä, että perheen lasten mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan välittömästi perheen saavuttua Oravaisiin ja asian tultua vireille Vöyrissä. Myöskään palvelutarpeen arviointia ei ollut aloitettu lastensuojelulain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Perheen tilanne oli ollut vakava, ja lapset olivat väkivallan vaarassa.

Lastensuojeluasia oli siirtynyt Vöyrin kunnalle Vantaalta, jossa asia oli määritelty priorisoitavaksi, mutta jossa lastensuojelun tarpeen arviointia ei ollut ehditty aloittaa. Vöyrin kunnassa asialle ei ollut tehty minkäänlaisia toimenpiteitä, ennen kuin yli kolme viikkoa asian siirtymisen jälkeen vastaanottokeskuksen ja lastensuojelun välillä käytiin puhelinkeskustelu, jonka yhteydessä perheelle varattiin ensimmäinen tapaamisaika. Tapaaminen kuitenkin peruutettiin, koska perhe oli lähipäivinä siirtymässä Joutsenoon.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Maahanmuuttovirastoa arvioimaan tarvetta laatia vastaanottokeskuksille ohjeistusta ja järjestää koulutusta erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kanssa työskenteleville vastaanottokeskusten työntekijöille. Maahanmuuttovirastoa pyydettiin ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään viimeistään 30.6.2023.