Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yleissopimus henkilöiden suojelusta tahdonvastaiselta katoamiselta

Diaarinumero: OKV/424/21/2022
Antopäivä: 10.3.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti palautuskieltoon ja virkavastuun toteutumisen arvioimiseen sekä koulutustarpeisiin, joita sopimuksen voimaan saattaminen aiheuttaa. Esityksen perusteluissa tulisi arvioida yleissopimuksen vaikutusta tarkemmin käännytyksen tai muunlaisen henkilön palauttamisen toimeenpanosta vastaavien viranhaltijoiden virkavastuuseen.

Käännyttämisestä päättävän viranomaisen ja täytäntöönpanon käytännön toteutuksesta huolehtivan poliisiviranomaisen on oltava tietoinen kaikista täytäntöönpanon esteistä. Lisääntyviä velvoitteita koskevat ohjeistukset tulee myös viivytyksettä päivittää asianmukaisesti. Keskeisiä ovat maahanmuuttohallinnon ja poliisihallinnon ohjeistukset sekä näiden hallinnonalojen viranhaltijoiden ja myös tuomioistuinten henkilöstön koulutus.