Hyppää sisältöön

Kalastusoikeutta koskeva asia

Diaarinumero: OKV/869/1/2014
Antopäivä: 16.6.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Yhtymä arvosteli sitä, että viranomaiset ovat yllättäen ilmoittaneet, että lohipadon kalastukseen sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta ja sen kalastussääntöä sekä asetusta, joiden perusteella lohipadolla saisi kalastaa vain asetuksessa määrättynä aikana. Yhtymän käsityksen mukaan rajajokisopimus ja sen nojalla annetut kalastusmääräykset eivät koske yhtymää. Yhtymä totesi lisäksi, etteivät viranomaiset ole kuulleet yhtymää asian valmisteluvaiheessa tai eduskuntakäsittelyvaiheessa.

Oikeuskansleri totesi saadun selvityksen perusteella, ettei yhtymän osalta ollut tehty omaisuudensuojan, elinkeinovapauden ja mahdollisten korvauskysymysten arviointia. Vaikka hallintolakia ei välittömästi sovelleta viranomaisten toimintaan lainvalmistelussa ja lainsäädäntövallan käytössä, viranomaisen on myös näissä tehtävissä toimittava hyvän hallinnon keskeisten perusteiden mukaisesti.

Oikeuskansleri katsoi, etteivät perustuslain oikeusturvaa ja hallinnon järjestämistä koskevat sekä hallintolain hyvän hallinnon perusteita koskevat vaatimukset olleet toteutuneet asiassa säännösten edellyttämällä tavalla.

Oikeuskansleri pyysi maa- ja metsätalousministeriötä ilmoittamaan päätöksen johdosta suorittamistaan toimenpiteistä 31.10.2015 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti pyytäneensä sidosryhmiltä lausunnot liittyen neuvotteluihin Ruotsin kanssa Tornionjoen kalastuksesta kalastuskaudelle 2016. Lausunto pyydettiin myös yhtymältä. Neuvottelut Ruotsin kanssa käydään ministeriön ilmoituksen mukaan 9.3.2016. Lohipatoa koskeva asia otetaan esille neuvotteluissa ja pyritään sisällyttämään Ruotsin kanssa tehtävään pöytäkirjaan.