Hyppää sisältöön

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

Diaarinumero: OKV/2202/21/2023
Antopäivä: 20.12.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on täydentää kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan EU:n vientivalvonta-asetuksen soveltamista.

Oikeuskanslerin mukaan lakiehdotusta olisi syytä paikoin täsmentää siten, että se täyttää perusoikeuksien rajoittamisedellytykset sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden osalta. Lisäksi olisi täsmennettävä lain suhdetta muuhun lainsäädäntöön.