Hyppää sisältöön

Julkisuussäännösten noudattaminen

Diaarinumero: OKV/489/1/2011
Antopäivä: 10.1.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kaupungin lautakunnan pöytäkirjassa oli kahdesti lausuntoasian yhteydessä henkilöä koskevia arvioita, jotka  työntekijän valintaa varten tehtyinä olivat salassa pidettäviä. Pöytäkirja oli lausuntoasioiden muilta osin julkinen. Ensimmäinen lausuntoasia merkittiin salaiseksi, eikä pöytäkirjaa siltä osin julkistettu internetissä. Kaupunki menetteli tällöin virheellisesti merkitessään salaiseksi henkilöä koskevien arvioiden lisäksi myös muut lausuntoasian kohdat.

Jälkimmäisen lausuntoasian kohdalla kaupunki menetteli virheellisesti, kun henkilöä koskevia arvioita ei merkitty salaiseksi ja pöytäkirja julkistettiin siltä osin internetissä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen.