Hyppää sisältöön

Julkisuuslain mukainen menettely

Diaarinumero: OKV/1463/1/2013
Antopäivä: 21.1.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsiteltävistä asioista laaditaan muistio. Kantelija oli 6.7.2013 esittänyt kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kirjallisen pyynnön saada vuoden 2013 valtuuston kyselytunneista laaditut pöytäkirjat. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kantelijan pyytämiä asiakirjoja ei ollut julkisuuslain mukaisella tavalla annettu viivytyksettä, kun lokakuussa 2013 valmistuneet muistiot oli annettu kantelijalle vasta 5.5.2014.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota julkisuuslain mukaiseen menettelyyn asiakirja- ja tietopyyntöjä koskevissa asioissa ja niihin vastaamisessa.