Hyppää sisältöön

Julkisuuslain ja hyvän hallinnon velvoitteet asiakaskäynnin aikana

Diaarinumero: OKV/976/1/2010
Antopäivä: 9.7.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli käynyt työ- ja elinkeinotoimistossa työvoimavirkailijan luona esittämässä todistuksen sairauslomastaan. Käynnin aikana      työvoimavirkailijan ovi oli pysynyt auki. Toimiston selvityksen mukaan kantelija oli esittänyt sairausloman todistuksestaan vain sen osan, jossa oli sairausaika ja lääkärin allekirjoitus, ei syytä, eikä sitä häneltä myöskään tiedusteltu. Asioidessaan toimistossa kantelija ei ollut sisään tullessaan sulkenut ovea eikä pyytänyt virkailijaa sulkemaan sitä. Käynnin ajankohtana vaivanneen helleaallon vuoksi jouduttiin pitämään paitsi ovia myös ikkunoita auki.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että pelkkä tieto sairauslomasta  kertoo, että henkilön terveydentila ei ole työssäolon kannalta  asianmukainen. Kantelijan sairauslomasta kertova todistus oli siten julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitettu salassa pidettävä asiakirja. Selvitetyksi oli katsottava, että käynnin yhteydessä ainakin mainittiin kantelijan sairausloma. Oven jättäminen auki sisään tullessa ei ollut julkisuuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu nimenomainen suostumus viranomaiselle tiedon antamiselle salassa pidettävästä asiakirjasta.  Myöskään ilman lämpötilalla ei ollut merkitystä asian arvioinnissa. Asiassa ei ollut ilmennyt näyttöä siitä, että joku oven ulkopuolella olisi kuullut keskustelun. Toisaalta sanotun salassa pidettävän tiedon käsittelyn tapahtuminen oven ollessa auki merkitsi sitä, että tiedon paljastuminen jäi yksinomaan sattuman varaan: oliko joku oven ulkopuolella vai ei. Tällainen menettely  viranomaisen taholta ei ollut hyvää hallintoa säätelevän perustuslain 21 §:n edellyttämää asianmukaista viranomaistoimintaa.  

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota julkisuuslain säännösten ja perustuslain 21 §:n asianmukaisen noudattamisen tärkeyteen.