Hyppää sisältöön

Jalasjärven kunnan kantelu aikuiskoulutuskeskus JAKK:n valtionosuuksien takaisinperinnästä

Diaarinumero: OKV/5/21/2014
Antopäivä: 24.6.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Jalasjärven kunta kanteli oikeuskanslerille useilla eri perusteilla opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen menettelystä aikuiskoulutuskeskus JAKK:n oppisopimuskoulutustoimintaan myönnettyjen valtionosuuksien takaisinperinnässä. Korkein hallinto-oikeus oli 8.5.2013 hylännyt kantelijan valituksen opetus- ja kulttuuriministeriön takaisinperintäpäätöksestä.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan purkuhakemus korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä 8.5.2013 on vireillä. Keskusrikospoliisista saadun tiedon mukaan siellä on vireillä JAKK:n valtionosuuksiin liittyvä esitutkinta.

Vakiintuneen käytännön mukaan oikeuskansleri ei tutki asiaa, joka on toimivaltaisessa viranomaisessa vireillä. Oikeuskansleri totesi, että kantelussa on kysymys opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen menettelyyn kohdistetusta moitteista, joita edellä mainitut vireillä olevat prosessit eivät välittömästi koske. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja keskusrikospoliisissa vireillä olevissa menettelyissä on kuitenkin kysymys samasta asiakokonaisuudesta. Purkuhakemuksessa on suoraan kysymys siitä, onko korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainittu päätös ollut lainmukainen. Ei voida myöskään sulkea pois sitä, että jotkin kanteluun sisältyvistä väitteistä tulisivat käsiteltäviksi keskusrikospoliisin vireillä olevassa esitutkinnassa. Koska edellä esitetyn perusteella kantelussa on kysymys toimivaltaisessa viranomaisessa vireillä olevasta asiasta, oikeuskansleri ei voinut tutkia kantelua enemmälti.