Hyppää sisältöön

Ilmastolain mukainen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma

Diaarinumero: OKV/987/10/2022
Antopäivä: 5.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kantelussa tuotiin esille, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole vielä antanut pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa alkuperäisen ilmastolain nojalla säädetyssä kymmenen vuoden määräajassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen perusteella pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu ja sitä koskeva aikaraja on huomioitu ministeriön ilmasto- ja energiakysymyksiä koskevien selvitysten ja suunnitelmien valmisteluaikatauluissa. Pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu on tarkoitus aloittaa ministeriössä seuraavan vaalikauden alkupuolella. Suunnitelman valmistelussa on tarkoitus ottaa huomioon muun muassa EU:n uuteen ilmastolakiin perustuva yhteinen ilmastotavoite ja ilmastonmuutosta koskeva ajantasainen tieteellinen tieto. 

Oikeuskansleri kiinnitti vastauksessaan huomiota asian merkityksellisyyteen ympäristöperusoikeuden toteutumisen ja EU:n ilmastolainsäädännön täytäntöönpanon näkökulmasta. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman uuden ilmastolain säännösten mukaisesti siten, että se hyväksytään viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.