Hyppää sisältöön

Ihmiskauppaa koskevan säännöksen muuttaminen

Diaarinumero: OKV/681/21/2024
Antopäivä: 5.4.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon työryhmämietinnöstä avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämisestä. Työryhmä ehdottaa, että rikoslain ihmiskauppaa koskevaan säännökseen lisättäisiin ihmiskaupan tarkoitukseksi pakkoavioliittoon saattaminen.

Esityksen mukaan laissa ei olisi pakkoavioliiton määritelmää. Perusteluissa tarkennettaisiin pakkoavioliiton kattavan sekä avioliiton että avioliittoon rinnastettavan liiton. Oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa vakavaa pohdintaa edellyttää esityksen suhde rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen. Jatkovalmistelussa tulee arvioida perusteellisesti esityksen toimivuutta esimerkiksi sellaisen vaihtoehdon sijaan, että pakkoavioliiton määritelmä säädettäisiin laissa.