Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien oleskelulupahakemusten käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/227/10/2022
Antopäivä: 15.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota mahdollisten ihmiskaupan uhrien oleskelulupahakemusten käsittelyyn ottamisessa. Lisäksi hän kiinnitti huomiota siihen, että viranomaisten on huolehdittava yhteistyöstään. Oleskelulupahakemusten käsittelyyn ottaminen yleisestä työjonosta oli kestänyt hakemuksen vireille tulosta vähintään puoli vuotta ja enimmillään yli vuoden, mitä voitiin pitää liian pitkänä aikana. Lisäksi yhteydenpidossa poliisin ja Maahanmuuttoviraston välillä oli ollut puutteita. Viiveitä oli aiheutunut siitä, ettei poliisilta ollut saatu siltä pyydettyjä lausuntoja hakijan läsnäolon tarpeellisuudesta esitutkinnassa.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan viimeistään 28.2.2024, miten mahdollisten ihmiskaupan uhrien oleskelulupahakemusten käsittelyajat olivat kehittyneet viime vuosina, oliko hakemusten käsittelyyn ottamisen odotusaikoja saatu lyhennettyä ja miten yhteistyö esitutkintaviranomaisen lausuntojen saamisessa tällä hetkellä toteutuu.

Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksensä myös sisäministeriön tietoon, koska asiassa oli kysymys myös sisäministeriön eri viranomaisten välisen yhteistyön sujuvuudesta.