Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimukset

Diaarinumero: OKV/2777/21/2022
Antopäivä: 16.12.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon valtioneuvoston asetuksesta, joka koski hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksia. Asetuksella oli tarkoitus säätää muun muassa sopimusten hyväksymisen aikataulusta niin, että sopimuksissa otettaisiin huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota laissa säädettyihin aikatauluihin, joiden perusteella sopimusten ja tavoitteiden valmistelun yhteen sovittaminen vaikutti ongelmalliselta.