Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen menettely tietopyyntöjen vireillepanossa

Diaarinumero: OKV/292/10/2023 OKV/298/10/2023
Antopäivä: 30.1.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen huomiota lain ja hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn sähköpostilla vireille tulleiden tietopyyntöjen asianmukaisessa käsittelyssä ja siihen liittyvässä asiakaspalvelussa. 

Hyvinvointialue oli ilmoittanut kantelijalle, että se tarvitsee joko allekirjoitetun kirjallisen tietopyynnön tai suomi.fi-asiointipalvelun kautta tehdyn tietopyynnön, jotta pyydetyt tiedot voidaan toimittaa. Hyvinvointialueen mukaan kantelijan tietopyynnöt oli käsitelty sen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei salaistakaan asiakirjaa koskevan potilas- ja asiakastietopyynnön esittämiseksi ole suhteellisuusperiaatteen mukaista asettaa vaatimuksia, jotka muodostavat käytännössä esteen tietopyynnön käsittelemiselle.

Kantelijan antamasta vastineesta kävi ilmi, ettei hän ollut saanut pyytämiään tietoja. Apulaisoikeuskansleri pyysi hyvinvointialuetta toimittamaan selvityksensä siitä, miten se on käsitellyt ja ratkaissut kantelijan tekemät tietopyynnöt. Hän pyysi toimittamaan myös hyvinvointialueen ajantasaisen asiakaspalvelua koskevan ohjeistuksen viimeistään 5.4.2024.