Hyppää sisältöön

Hyvän hallintotavan vastainen toiminta

Diaarinumero: OKV/208/1/2011
Antopäivä: 26.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kanteluasiassa oli kyse tien nimen muuttamiseen liittyvästä asiasta. Nimenmuutos oli tullut ajankohtaiseksi kuntaliitosten ja tietöiden vuoksi. Asiaa oli käsitelty sekä toimintansa lopettaneessa kunnassa että sen jälkeen uudessa hallinto-organisaatiossa.

Viranomaiset eivät olleet tiedottaneet tulevista nimenmuutoksista alueella hallintolain 41 §:n mukaisesti riittävän kattavasti ja asia oli tullut kantelijoiden tietoon sattumalta maastossa liikuttaessa. Viranomaiset eivät kummassakaan hallinto-organisaatiossa olleet vastanneet kantelijoiden tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin. Uutta organisaatiota rakennettaessa ei ollut riittävästi varmistettu lopettavan organisaation asiakirjahallinnon siirtymistä uuteen organisaatioon hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä oli pidettävä olennaisena osana hyvää hallintoa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Salon kaupungin huomiota hyvään hallintotapaan asiallisiin yhteydenottoihin vastaamisessa, hallinnon palveluperiaatteen noudattamiseen, asian viivytyksettömän käsittelyn velvoitteeseen, hyvän tiedonhallintatavan noudattamiseen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen.