Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon vaatimuksista viranomaisen saadessa asiallisen viestin

Diaarinumero: OKV/765/1/2010
Antopäivä: 27.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Aikuislukion rehtorille ja kaupungin koulupalvelukeskuksen palvelupäällikölle lähettämässään sähköpostiviestissä aikuislukiossa muun ohella opinto-ohjausta antanut kantelija oli pyytänyt poistamaan työajan seurantakirjaan tehtäviä merkintöjä koskevan velvoitteen siihen asti, kunnes tietosuojavaltuutettu oli ratkaissut velvoitteen lainmukaisuuden. Rehtori ja palvelupäällikkö eivät olleet vastanneet viestiin. Lisäksi palvelupäällikkö ei ollut vastannut kantelijan sähköpostiviestiin, jossa hän pyysi eräitä tietoja. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rehtorin ja palvelupäällikön huomiota perustuslain 21 §:ssä säädetyn hyvän hallinnon edellyttämään viranomaisen velvollisuuteen vastata asiallisiin viesteihin. Kun kaupunginhallitus ei ollut selvityksessään nähnyt rehtorin ja palvelupäällikön edellä kuvatussa menettelyssä moitittavaa, apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen huomiota julkisuuslain 18 §:n (hyvä tiedonhallintatapa) 1 momentin 5 kohdan noudattamisen tärkeyteen.