Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon noudattaminen oikeusaputoimistossa

Diaarinumero: OKV/708/1/2011
Antopäivä: 23.8.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Oikeusaputoimiston kirje asiakkaalle ei täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia.  Kantelija oli oikeusaputoimistossa asioituaan saanut kirjeen, jonka mukaan häntä ei voitu ottaa oikeusaputoimiston asiakkaaksi johtavan julkisen oikeusavustajan esteellisyyden vuoksi. Oikeusaputoimiston antamasta selvityksestä kävi kuitenkin ilmi, että asiakkaalle oli tehty kielteinen oikeusapupäätös julkisen oikeusavun tulorajojen ylittymisen vuoksi eikä häntä voitu ottaa asiakkaaksi tästä syystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti johtavan julkisen oikeusavustajan huomiota siihen, että kirjeessä annettu informaatio oli tältä osin virheellinen ja harhaanjohtava eikä täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia. Koska annetussa selvityksessä oli epätarkkuuksia asiakkaan ajanvarausta koskevissa merkinnöissä, apulaisoikeuskansleri kiinnitti johtavan julkisen oikeusavustajan huomiota myös huolellisuuteen oikeuskanslerille annettavissa selvityksissä.