Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: OKV/249/1/2012
Antopäivä: 5.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Yhdyskuntaseuraamustoimisto osoitti yhdyskuntapalvelussa sattuneesta esinevahingosta korvausta hakeneen valittamaan toimiston kielteisestä ratkaisusta hallinto-oikeudelle, vaikka asia on saatettava kanteella käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus ei tutkinut korvauksenhakijan vaatimusta.

Viranomainen on hallintolain 8 §:n perusteella velvollinen neuvomaan asiakkaitaan. Hyvä hallinto ja asianmukainen viranhoito edellyttävät varmistumista annettujen neuvojen oikeellisuudesta.

Koska virheellisen neuvon antamiseen oli virastossa jo työnjohdollisesti puututtu, toimiston hyvän hallinnon vastainen menettely ei aiheuttanut muita apulaisoikeuskanslerin toimenpiteitä kuin että toimiston huomiota kiinnitettiin velvollisuuteen noudattaa toiminnassaan hyvän hallinnon periaatteita.