Hyppää sisältöön

Hyvä hallinto rakennusviraston toiminnassa

Diaarinumero: OKV/697/1/2010
Antopäivä: 3.6.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kaupungin rakennusviraston tiedottamista, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien estämistä ja hidasta vastaamista kysymyksiin asiassa, joka koski kadun perusparannustöitä.

Hyvään hallintoon on vakiintuneesti katsottu kuuluvan, että riittävällä tavalla yksilöityihin ja asiallisiin kirjeisiin vastataan kirjallisesti asian laadun edellyttämällä tavalla. Asiat tulee käsitellä asian laatu ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa.

Rakennusviraston vastattua yli neljän kuukauden kuluttua kantelijan esittämään kysymykseen liittyen pensasaitojen säilyttämiseen hänen hallinnoiman kiinteistönsä kohdalla kadun perusparannuksen yhteydessä oli kaupungin vastausta pidettävä tältä osin viivästyneenä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin rakennusviraston huomiota velvollisuuteen vastata kohtuullisessa ajassa asian laadun edellyttämällä tavalla ja viranomaisen asukastiedotuksessa käyttämän kielen ymmärrettävyyteen.