Hyppää sisältöön

Huostaanotetun lapsen perusopetuksen järjestäminen

Diaarinumero: OKV/1031/1/2006
Antopäivä: 17.2.2009
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Kantelijan tuolloin 14-vuotias lapsi oli ollut huostaanotettuna sijoitettuna perhekotiin. Perhekodin johtaja oli hakenut lapselle erityisiä opetusjärjestelyjä siten, että tämä opiskelisi perhekodissa, ja rehtori oli tehnyt hakemuksen perusteella päätöksen.

Kantelua tutkittaessa kävi ilmi, että rehtori ei ollut toimittanut päätöstä tiedoksi lapsen vanhemmille eikä huostaanoton tehneelle sosiaalilautakunnalle. Päätös on perusopetuslain mukaan valituskelpoinen. Oikeus hakea muutosta erityisiä opetusjärjestelyjä koskevaan päätökseen perusopetuslain säännöksen mukaisesti oli tosiasiallisesti evätty. Lisäksi koulutoimi ja rehtori eivät olleet varmistaneet sitä, että lapsen huoltajia oli kuultu ennen erityisiä opetusjärjestelyjä koskevan päätöksen tekemistä. Oikeuskansleri huomautti rehtoria hyvän hallinnon periaatteiden ja perusopetuslain vastaisesta menettelystä sekä kiinnitti koulutoimen huomiota asiasta lausumaansa.