Hyppää sisältöön

Huolimattomuus tuomion laatimisessa ja syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/1157/30/2020
Antopäivä: 27.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa ja syyteoikeuden vanhentumista koskevan sääntelyn soveltamisessa. 

Käräjäoikeus oli asiassa arvioinut syyttäjän törkeänä petoksena syyttämää syytekohtaa seitsemänätoista erillisenä petoksena. Käräjätuomari oli selvityksensä mukaan tehnyt asiassa päätöstietoja tuomioistuimen käyttämään tietojärjestelmään syöttäessään virhekirjauksen, minkä seurauksena yksi käräjäoikeuden hylätyksi tarkoittama syytekohta oli kirjautunut järjestelmään syyksi luetuksi ja vastaavasti syyksi luetuksi tarkoitettu syytekohta hylätyksi. Kerrotun seurauksena tuomiolauselmat ja tuomion perustelut olivat muodostuneet keskenään ristiriitaisiksi. Tuomion perusteluista ilmeni lisäksi, ettei käräjätuomari ollut kiinnittänyt huomiota mainituin tavoin hylätyksi tarkoittamansa rikoksen syyteoikeuden vanhentumiseen.