Hyppää sisältöön

Huolellisuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/2199/30/2023
Antopäivä: 16.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden tuomion tuomiolauselmaan oli merkitty tuomion perusteluista ilmenevästä tarkoituksesta poiketen laissa säädettyä suurempi rikosuhrimaksu.