Hyppää sisältöön

Huolellisuus käräjäoikeuden tiedoksiantotehtävien hoitamisessa

Diaarinumero: OKV/1240/1/2010
Antopäivä: 24.7.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelijan mies oli merkitty vastaajaksi velkomusasiaan kantajan antamien virheellisten tietojen perusteella. Virhe huomattiin käräjäoikeudessa vasta, kun kantelija asioi toistamiseen asian tiimoilta käräjäoikeudessa.

Koska velkomusasian kantajapuolen käyttämän perintätoimiston haastehakemukseensa kirjaamat vastaajatiedot olivat virheellisiä sekä henkilön nimen että hänen osoitteensa osalta, virheitä ei heti voitu käräjäoikeudessa havaita eikä käräjä­oikeuden käyttämän tietojärjestelmänkään tietojen perusteella voitu saada täyttä varmuutta oikeasta vastaajasta.

Jotta vastaajan henkilöllisyyttä koskeva virheellisyys ei olisi kantelussa kerrotuin tavoin toistunut, käräjäoikeuden olisi ollut parempi heti vastaajan henkilöllisyyttä koskeneen epäselvyyden ilmenemisen jälkeen ottaa yhteyttä haastehakemuksen laatineeseen perintätoimistoon ja edellyttää sitä tarkistamaan asia ja siinä yhteydessä korjaamaan mahdollinen vastaajan osoitetietojen virheellisyys. Kun näin ei ollut tapahtunut, vastaajan henkilöllisyyttä koskenut virheellisyys oli toistunut ja asian korjaaminen oli edellyttänyt kyseiseen velkomusasiaan nähden vieraan henkilön aktiivisuuttaan toistamiseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti summaaristen velkomusasioiden ja vastaavanlaisten muiden asioiden tiedoksiantoasioita hoitavien virkamiesten huomiota po. asioiden haastehakemusasiakirjojen tiedoksiannossa edellytettävään huolellisuuteen ja tarkkuuteen.