Hyppää sisältöön

Hoitotakuu ei toteutunut suun terveydenhuollossa

Diaarinumero: OKV/22/1/2012
Antopäivä: 14.3.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan kantelijan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ei ollut toteutunut lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaupungin terveyskeskus ei ollut järjestänyt kantelijan suun terveydenhuoltoa säädetyissä kolmen tai kuuden kuukauden enimmäisajoissa, vaan hän oli odottanut hoitojonossa lähes kymmenen kuukautta ja hoidattanut hampaansa lopulta yksityisellä hammaslääkärillä. Lisäksi kantelijalle olisi tullut ilmoittaa hoitoon pääsyn ajankohta eikä laittaa häntä jonoon odottamaan epämääräiseksi ajaksi. Kantelijan yhteydenotoista ja hoidon tarpeen arvioinneista ei ollut tehty säännösten mukaisia potilasasiakirjamerkintöjä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin terveyskeskuksen huomiota lainvastaiseen menettelyyn.