Hyppää sisältöön

Hoitoon pääsyn ajankohdasta ilmoittaminen

Diaarinumero: OKV/200/1/2015
Antopäivä: 27.1.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli yrittänyt saada terveyskeskuksesta varattua lääkäriaikaa, mutta hänelle ei ollut annettu aikaa, koska ajat olivat kuukaudeksi eteenpäin täynnä. Häntä oli pyydetty soittamaan uudelleen, jolloin hänelle oli annettu vastaanottoaika.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei toimintaa, jossa asiakkaalle ilmoitetaan, että vastaanottoaikoja on vain kuukaudeksi eteenpäin ja kaikki ajat ovat  täynnä, voida pitää asianmukaisena. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Apulaisoikeuskansleri  kiinnitti terveyskeskuksen huomiota potilaslain säännösten huomioon ottamiseen.