Hyppää sisältöön

Hoitoon pääseminen

Diaarinumero: OKV/691/1/2011
Antopäivä: 13.12.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Kantelijalla oli ollut aika sairaanhoitopiirin keskussairaalan poliklinikalle, kun hän oli muuttanut ja siirtynyt toisen kaupungin ja toisen sairaanhoitopiirin alueelle. Kantelijaa oli keskussairaalasta kehotettu menemään uuden kotikuntansa omalääkärille saadakseen uuden lähetteen tutkimuksiin, koska kantelijan saaman tiedon mukaan viranomaiset eivät siirtäisi aiempaa lähetettä. Kantelijan mukaan hoitotakuu ei tilanteessa toteutunut ja tutkimus ja hoito viivästyivät.

Apulaisoikeuskansleri saattoi sairaanhoitopiirin tietoon käsityksensä, että sairaalan olisi tullut huolehtia kantelijan asianmukaisesta hoitoon pääsystä neuvomalla häntä asiassa ja hänen suostumuksellaan ottamalla yhteyttä uuden kotipaikan sairaalaan ja toimittamalla häntä koskeva lähete sinne. Apulaisoikeuskanslerin mukaan myös hallintolain 7 §:ssä säädetty palveluperiaate ja 8 §:ssä säädetty neuvontavelvollisuus olisivat edellyttäneet tällaista menettelyä. Edelleen hän totesi, että sairaanhoitopiirissä tulisi olla ohjeet siitä, miten menetellään tilanteessa, jossa tutkimuksia tai hoitoa odottava potilas muuttaa toisen sairaanhoitopiirin alueelle ja hänen hoitonsa järjestämisvastuu siirtyy.

Kantelija arvosteli myös sitä, että hänen mentyään uudella kotipaikkakunnallaan terveysasemalle saadakseen hoitoa, oli hänet ohjattu menemään yksityislääkärille, koska hänen kotipaikkatietonsa eivät olleet vielä kirjautuneet kunnan potilastietojärjestelmään. Kantelija kertoi tehneensä muuttoilmoituksen internetissä. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kaupungilla oli lakisääteinen velvollisuus järjestää kaupunkiin muuttaneelle kantelijalle terveydenhuollon palvelut. Hän saattoi kaupungin tietoon käsityksensä, jonka mukaan terveysaseman menettely ei siltä osin, kun kantelija oli ohjattu käyttämään yksityisen terveydenhuollon palveluita siitä syystä, että hänen kotipaikkatietonsa eivät olleet vielä päivittyneet kaupungin potilastietojärjestelmään, ollut ollut lainmukaista.