Hyppää sisältöön

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

Diaarinumero: OKV/69/21/2022
Antopäivä: 1.3.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri piti henkilötunnuksen uudistamista koskevia säädös- ja muita ehdotuksia koskevassa lausunnossaan nykyistä laajempaa mahdollisuutta merkitä muiden kuin Suomen kansalaisten tietoja väestötietojärjestelmään ja antaa heille henkilötunnus sekä yksilöintitunnus perusteltuna ja välttämättömänä. Esitetty mahdollisuus etärekisteröintiin on hyödyllinen ja helpottaa Ulkomaalaisen henkilön asiointia Suomessa.

Biometristen tietojen osalta oikeuskansleri edellytti henkilötietojen käytön perusteen ja edellytysten laajempaa arviointia ehdotuksen perusteluissa.

Henkilötunnuksen muuttamista sukupuolineutraaliksi oikeuskansleri piti kannatettavana ja totesi sen toteuttavan tietosuoja-asetuksen asettamaa tiedon käsittelyn minimoinnin vaatimusta. Kun muutos koskisi vain tulevaisuudessa annettavia henkilötunnuksia, oikeuskansleri piti tärkeänä, että ehdotuksessa huomioitiin sukupuoltaan vaihtaneen mahdollisuus edelleen saada henkilötunnus muutettua. Saman mahdollisuuden antamista tulisi harkita ennen muutoshetkeä syntyneille henkilöille joille annetaan henkilötunnus muutoksen jälkeen.

Uusi ehdotettu yksilöintitunnus on tervetullut uudistus. Yksilöintitunnus toteuttaisi hyvin yleisen tietosuoja-asetuksen asettaman tiedon käsittelyn minimoinnin vaatimuksen ja mahdollistaisi tunnuksen käytön ilman, että tunnus itsessään antaa tunnusta käsittelevälle tietoja, joita käsittelyn kannalta ei muuten tarvita. Oikeuskansleri piti valitettavana, että lainsäädännöllä ei olisi tarkoitus ohjata toimijoita siirtymään henkilötunnusten käytöstä yksilöintitunnuksen käyttöön.

Henkilötunnuksen vaihtamiskynnyksen madaltamista koskevan arviomuistion osalta oikeuskansleri totesi, ettei pitänyt perusteltuna, että henkilötunnuksen väärinkäytön aiheuttamat ongelmat jätetään kokonaan tulevaisuuden suunnitelmien varaan ja että esimerkiksi ongelmia kohtaavat ohjataan vain erilaisten kieltopalveluiden käyttöön tai yksityissektorin tuottamien maksullisten palveluiden asiakkaiksi.