Hyppää sisältöön

Henkilötietojen säilyttämistä koskevaa lainsäädäntöä kehitettävä

Diaarinumero: OKV/518/21/2024
Antopäivä: 26.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri arvioi henkilötietojen säilyttämistä koskevaa data retention -lainsäädäntöä liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä. Kyseessä on merkittävä yksityisyyden suojaan liittyvä asiakokonaisuus. Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiossa on hyvin kuvattu niitä ongelmia, joita kotimaiseen lainsäädäntöön sisältyy. EU-oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön välillä on jännite, joka olisi hyvä poistaa lainsäädäntötoimenpiteillä. Laki sähköisen viestinnän palveluista on myös kotimaisessa tulkintakäytännössä osoittautunut sisäisesti ristiriitaiseksi. Teknologian kehittyessä lainsäädäntötoimia voidaan tarvita myös siltä osin, että uudet viestintäpalvelut otetaan luottamuksellisen viestin suojaa koskevassa sääntelyssä paremmin huomioon.