Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely Syyttäjälaitoksessa

Diaarinumero: OKV/2589/21/2022
Antopäivä: 12.12.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri yhtyi erityissääntelyn tarvetta henkilötietojen käsittelyyn Syyttäjälaitoksessa koskevan arviomuistion johtopäätökseen siitä, että henkilötietojen sääntelyä tulee täydentää. Sääntelyn toteuttamistavan kannalta oikeuskansleri piti olennaisena, että säännökset ovat muistiossa todetuin tavoin riittävän selkeitä, läpinäkyviä ja yksityiskohtaisia ja että ne toteuttavat riittävän henkilötietojen suojan.