Hyppää sisältöön

Helsingin kaupungin toiminta eturauhassyöpäseulontojen järjestämisessä

Diaarinumero: OKV/1597/10/2021
Antopäivä: 29.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerilla ei ollut perusteita todeta, että Helsingin kaupunki olisi menetellyt lainvastaisesti taikka laiminlyönyt velvoitteitaan jättäessään vapaaehtoiset eturauhassyöpäseulonnat järjestämättä.

Kantelussa arvosteltiin sitä, että Helsingin kaupunki järjestää yli 50-vuotiaille naisille rintasyöpäseulontaa, muttei miehille eturauhassyöpäseulontaa.

Lakialoite (LA 9/2020 vp) eturauhassyöpäseulontojen sisällyttämisestä valtakunnalliseen seulontaohjelmaan on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lakialoitteessa on olennaisena kysymys miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta kyseisen seulonnan järjestämisessä. Lakialoitteen käsittelyn ollessa vielä kesken eduskunnassa apulaisoikeuskansleri ei ottanut kantaa kaupungin menettelyyn tasa-arvolain näkökulmasta. 

Helsingin kaupungilla ei ole ollut velvollisuutta järjestää eturauhassyöpäseulontaa, koska eturauhassyöpäseulonta ei kuulu valtakunnalliseen seulontaohjelmaan. Vapaaehtoisen seulonnan järjestämisen mahdollisuutta arvioidessaan kaupungin on puolestaan tullut soveltaa seulonta-asetuksen säännöksiä seulonnan asettamien vaatimusten, vaikuttavuuden, organisoinnin ja kokonaiskustannusten arvioinnista. Kaupungin on tässä arvioinnissaan tullut ottaa huomioon myös terveydenhuoltolain säännökset ajantasaiseen näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin perustuvasta terveydenhuollon toiminnasta ja palveluvalikoimasta. Kaupunki on ilmoittanut pitävänsä tavoitetta eturauhassyöpäseulontojen järjestämisestä kannatettavana sekä ryhtyvänsä tarvittaviin toimenpiteisiin eturauhassyöpäseulontojen järjestämiseksi, mikäli kunnille säädetään velvollisuus järjestää näitä seulontoja.