Hyppää sisältöön

Hätävarjeluna tehdyn pahoinpitelyn virheellinen syyksilukeminen

Diaarinumero: OKV/3087/30/2021
Antopäivä: 16.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä.

Käräjätuomari oli lukenut vastaajan syyksi hätävarjeluna tehdyn pahoinpitelyn ja jättänyt vastaajan rangaistukseen tuomitsematta. Syyte olisi tullut hylätä. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virhe kohdistui tuomarin tehtävien ydinalueelle, eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen. Rikoksen lukeminen vastaajan syyksi tuomiolauselmassa tilanteessa, jossa tekoa ei ollut tuomion perustelujen mukaan kuitenkaan pidetty rikoksena, oli myös omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Vaikka vastaaja oli jätetty rangaistukseen tuomitsematta, virhettä oli edellä kerrotun vuoksi pidettävä varsin vakavana.