Hyppää sisältöön

Hankintamenettely

Diaarinumero: OKV/1145/1/2011
Antopäivä: 25.2.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Pelastuslaitos oli hankkinut pelastuslain 59 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta. Asiassa ei ollut kysymys minkään yksittäisen hankinnan lainmukaisuuden arvioinnista. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi pelastuslaitoksen tietoon käsityksensä, jonka mukaan nuohouspalvelujen hankintaan edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla tulee lähtökohtaisesti soveltaa hankintalakia. Edelleen hän totesi, että sen selvittäminen, sovelletaanko hankintalakia tietyssä yksittäisessä hankinnassa, on hankintayksikön tehtävä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti pelastuslaitoksen huomiota yleisesti hankintalain säännösten huomioon ottamiseen ja soveltamiseen nuohouspalveluja pelastuslain 59 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla hankittaessa.