Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys Natoon liittymistä koskevista sopimuksista

Diaarinumero: OKV/2641/21/2022
Antopäivä: 18.11.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa ehdotettiin Pohjois-Atlantin liittoon Natoon liittymistä koskevien valtiosopimusten hyväksymistä.

Esityksessä katsottiin, että valtiosopimukset eivät johda merkittävään toimivallan siirtoon Suomelta Natolle. Sopimukset voitaisiin sen vuoksi hyväksyä eduskunnassa äänten enemmistöllä. Oikeuskansleri yhtyi tähän johtopäätökseen.

Oikeuskansleri piti tarpeellisena käsitellä esityksessä tarkemmin eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä sekä valtioneuvoston velvollisuutta huolehtia eduskunnan tiedonsaannista ja mahdollisuuksista osallistua Nato-asioiden käsittelyyn. Esityksessä oli perusteltua myös kuvata tarkemmin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimintaa Nato-asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.