Hyppää sisältöön

Hallituksen esityksissä perusteltava lausuntokierroksen pois jättäminen

Diaarinumero: OKV/2943/10/2022 ja OKV/2944/10/2022
Antopäivä: 25.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota hallituksen esitysten valmisteluun. 

Kahteen ministeriössä valmisteltuun hallituksen esitykseen ei sisältynyt tietoja siitä, miten eräiden sidosryhmien kuuleminen esityksissä ehdotetuista muutoksista oli järjestetty. Esityksissä ei myöskään ollut perusteluja sille, miksi näistä muutoksista ei järjestetty lausuntokierrosta tai muuta julkista kuulemista. Esityksiin ei liioin sisältynyt tietoja kyseisiltä sidosryhmiltä saadusta palautteesta tai sen vaikutuksista säädösehdotuksiin.

Oikeuskansleri piti ongelmallisena myös sitä, että esitysten vaikutusarvioista puuttui kuvaus kyseisten muutosten vaikutuksista eri tahoihin. Oikeuskanslerin mukaan ministeriön tehtävä on osaltaan huolehtia siitä, että eduskunta saa luotettavat ja kattavat tiedot päätöksentekonsa perustaksi.