Hyppää sisältöön

Hallituksen esityksen luonnos tietosuojalain ja rikosasioiden tietosuojalain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/1041/21/2023
Antopäivä: 19.6.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Otsikon esityksen tavoitteena on nopeuttaa tietosuojalain 21 §:ssä ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 56 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyä mahdollistamalla ratkaisuvallan delegointia tietosuojavaltuutetulta esittelijöille sekä säätää yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan 2 kohdan ja edellyttämästä tehokkaasta oikeussuojakeinosta tuomioistuimessa tilanteessa, jossa tietosuojavaltuutettu ei ota asiaa käsiteltäväksi tai anna lain edellyttämää ilmoitusta asia käsittelystä.

Oikeuskansleri ei nähnyt lausunnossaan esteitä esitetyille muutoksille. Toimivallan delegoinnin suhdetta voimassa olevaan tietosuojavaltuutetun työjärjestykseen sekä ilmoituksen antamisen laiminlyöntiä koskevan asian vireille saattamista koskevan määräaikaa tuli oikeuskanslerin mielestä kuitenkin käsitellä perusteluissa.