Hyppää sisältöön

Hallintokantelun viivästynyt käsittely

Diaarinumero: OKV/475/1/2015 OKV/725/1/2015
Antopäivä: 23.5.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kunta oli käsitellyt sille tehdyn hallintokantelun lähes vuoden kuluttua sen vireille tulosta. Pitkähkölle käsittelyajalle ei ollut ilmoitettu syytä.

Vaikka hallintokantelun käsittelylle ei  laissa ole säädetty varsinaista määräaikaa, siinä on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita, jotka asettavat viranomaiselle yleisvelvoitteen asioiden joutuisasta käsittelystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan huomiota asioiden käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä.