Hyppää sisältöön

Hallintokantelun käsittely oli laiminlyöty

Diaarinumero: OKV/1444/1/2015
Antopäivä: 27.4.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Hallintokantelu oli ollut vireillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa jo yli kolme vuotta. Hallintokantelu oli asianhallintaan kirjaamisen jälkeen jaettu virkamiehelle, jonka haltuun asiakirjat olivat jääneet. Virkamiehen virkavelvollisuuden laiminlyönnin lisäksi kysymys oli myös viranomaisen virheellisestä menettelystä. Viranomaisessa vireillä olevien asioiden asianhallinnan ja tähän liittyen myös vireillä olevien asioiden käsittelyn seurannan tulee olla järjestetty siten, ettei vastaavankaltainen viivästyminen olisi mahdollista.