Hyppää sisältöön

Hallintokantelukokonaisuuden käsittelyn viipyminen aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/50/1/2019
Antopäivä: 5.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen käsitellä hallintokantelut ilman aiheetonta viivytystä.

Aluehallintoviraston käsiteltävänä oli ollut neljä kantelijan terveydenhuollon alaan kuuluvaa hallintokanteluasiaa. Niiden käsittelyajat aluehallintovirastossa olivat olleet noin 19, 20, 22 ja 27 kuukautta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan hallintokanteluasiat olivat olleet useista syistä tavallista työläämpiä ja enemmän aikaa vieviä. Kantelijan hallintokanteluasioiden kokonaiskesto oli kuitenkin selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.