Hyppää sisältöön

Hallintoasiat olisi tullut käsitellä asianmukaisesti ja viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1964/1/2017
Antopäivä: 5.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan perusturvakeskuksen huomiota velvollisuuteen käsitellä hallintoasiat asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lisäksi hän kiinnitti perusturvakeskuksen huomiota siihen, että salassa pidettäviä tietoja ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostissa.

Kantelija oli hakenut maksuvapautusta lääkärintodistusta koskevaan maksuun, mutta asian käsittelyn ollessa kesken hänelle oli lähetetty maksua koskeva maksukehotus ja sittemmin perintätoimiston maksukehotus perintäkuluilla lisättynä. Maksuvapautusta koskevan asian käsittely kesti lähes viisi kuukautta. Päätöksen tekemisen jälkeen kantelijalle oli palautettu hänen lääkärintodistuksesta maksamansa osuus.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perusturvakeskuksen menettely ei ollut ollut huolellista ja asianmukaista siltä osin, kun maksuvapautushakemuksen kohteena ollutta maksua koskeva tieto ei ollut mennyt maksujen seurannasta vastaavalle taholle ja maksua oli peritty maksukehotuksin. Apulaisoikeuskansleri katsoi myös, että maksuvapautusta koskevan hakemuksen käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.

Perusturvakeskus oli lisäksi vastannut kantelijan sähköpostikirjoitukseen siten, että vastausviestistä oli ilmennyt kantelijan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuus sekä se, että hän oli hakenut toimeentulotukea. Kyseiset tiedot ovat ehdottomasti salassa pidettäviä tietoja, joita ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. Menettely ei ollut kantelijan yksityisyyden suojan kannalta asianmukaista.