Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeustuomarille syyte virkarikoksesta

Diaarinumero: OKV/2808/31/2022
Antopäivä: 22.1.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: syyte

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta hallinto-oikeustuomarina toiminutta vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi.

Hallinto-oikeustuomarina toimineen epäillään hakeneen ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmästä perheenjäsenensä tietoja ilman virkatehtäviin liittyvää perustetta. Hallinto-oikeustuomarina toiminut on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Syyteasia käsitellään Rovaniemen hovioikeudessa. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.