Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuksissa eroja ulkomaalaisasioiden käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/22/50/2018
Antopäivä: 7.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Maahanmuuttovirastolla on lain mukaan oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla Maahanmuuttoviraston päätös on joko kumottu tai sitä on muutettu. Kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat on hajautettu Helsingin, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksiin. Vuoteen 2017 asti nämä asiat käsiteltiin yksinomaan Helsingin hallinto-oikeudessa.

Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan tutkittavaksi Maahanmuuttovirastolle säädetyn muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä vuosina 2016-2018. Maahanmuuttoviraston tuli selvityksessä esittää näkemyksensä myös siitä, oliko hallinto-oikeuksien ulkomaalaislakia koskevissa soveltamiskäytännöissä havaittavissa eroja.

Selvityksestä kävi ilmi, että Maahanmuuttovirasto oli hakenut lukuisia kertoja valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksiin. Maahanmuuttoviraston tekemät kansainvälistä suojelua ja oleskelulupa-asioita koskeneet valituslupahakemukset jakautuivat varsin kattavasti eri hallinto-oikeuksien kesken.

Selvityksen mukaan kansainvälistä suojelua koskeneissa asioissa Maahanmuuttovirasto oli havainnut eroja samankaltaisissa kysymyksissä eri hallinto-oikeuksien välillä ja myös niiden sisällä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan esiin tulleet erot menettelyissä ja ratkaisuissa voivat vaikuttaa siihen, että hakijoiden yhdenvertaisuus samantyyppisissä tapauksissa ei toteudu, kun asiaa käsitellään hallinto-oikeudessa. Kuitenkin sekä hakija että Maahanmuuttovirasto voivat hakea valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksistä ja saattaa asian korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Maahanmuuttoviraston antamasta selvityksestä ei välittömästi ilmennyt sellaista, mikä antaisi ainakaan tässä vaiheessa aihetta toimenpiteisiin. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ulkomaalaislaissa säädetyllä Maahanmuuttoviraston valitusoikeudella hallinto-oikeuksien päätöksistä on pyritty muun muassa yhtenäisen soveltamiskäytännön varmistamiseen. Apulaisoikeuskansleri seuraa asiaa Maahanmuuttovirastoon ja hallinto-oikeuksiin kohdistamassaan laillisuusvalvonnassa.