Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuksia koskeva selvitys

Diaarinumero: OKV/14/50/2003
Antopäivä: 12.12.2003
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Hallinto-oikeusuudistus tuli voimaan 1.11.1999 (hallinto-oikeuslaki 430/1999).
Aikaisempien 11 lääninoikeuden tilalle muodostettiin kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta.


Uudistuksen tavoitteena oli, että hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi tulevat asiat jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti tuomioistuinten kesken ja että suurempienyksiköiden
johdosta kaikissa hallintotuomioistuimissa olisi eri asiaryhmien riittävä
asiantuntemus (HE 114/1998 vp s.19-20).