Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi antaminen

Diaarinumero: OKV/919/1/2011
Antopäivä: 19.5.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Hallinto-oikeus katsoi kaupungin opetusviraston tekemästä erityisopetuspäätöksestä tehtyyn valitukseen antamassaan päätöksessä, ettei opetusviraston päätöstä ollut perusteltu lain edellyttämällä tavalla. Opetusviraston päätöstä ei kuitenkaan kumottu, koska riittävät perustelut oli esitetty valitusprosessin aikana. Hallinto-oikeus ei lähettänyt päätöstään tiedoksi opetusvirastolle.

Perustuslain hallinnon asiakkaille takaama oikeusturva edellyttää hallintopäätösten oikeellisuutta. Hallinto-oikeuden eräs tehtävä hallinnon oikeusturvajärjestelmän osana on alaisensa hallinnon ohjaaminen oikeaan lain noudattamiseen. Tämän edellyttää, että päätöksen ensi asteessa tehnyt viranomainen saa tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä. Koska päätösjäljennöksen lähettämättä jääminen johtui selvityksen mukaan erehdyksestä, ylituomarin huomiota kiinnitettiin hallinto-oikeuden velvollisuuteen turvata perustuslaissa säädetty oikeusturva alaistaan hallintoa ohjaamalla. Ylituomarin huomiota kiinnitettiin myös asian pitkään käsittelyaikaan hallinto-oikeudessa.