Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuden olisi tullut vastata asiakirjapyyntöön viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/699/1/2016
Antopäivä: 24.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota julkisuuslain säännöksiin asiakirjapyynnön viivytyksettömästä käsittelystä.

Hallinto-oikeus oli vastannut asiakirjapyyntöön yli kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Hallinto-oikeus ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen pyytämässä selvityksessä esittänyt julkisuuslain mukaista perustetta asiakirjapyynnön käsittelyn viivästymiselle.