Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeustuomarin menettely

Diaarinumero: OKV/1690/1/2013
Antopäivä: 8.12.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Hallinto-oikeustuomari oli sopinut kaupunginlakimiehen kanssa siitä, että kaupunginlakimiehen valmistelema ympäristölautakunnan lausunto voidaan lähettää hallinto-oikeuteen jo ennen ympäristölautakunnan kokousta. Hallinto-oikeustuomari oli pyytänyt tästä epävirallisesta lausunnosta vastineen sekä vastauksen valittajalta ilman, että pyynnöissä oli millään tavoin tuotu esille sitä, ettei lausunto ollut vielä hyväksytty ympäristölautakunnan kokouksessa. Lähetekirjeissä todettiin nimenomaisesti, että kyseessä olisi valituksenalaisen päätöksen tehneeltä viranomaiselta pyydetty lausunto.

Vaikka hallinto-oikeustuomari pyysi myöhemmin vastauksen myös ympäristölautakunnan hyväksymästä virallisesta lausunnosta, apulaisoikeuskansleri ei pitänyt hallinto-oikeustuomarin menettelyä asiassa perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksen mukaisena.