Hyppää sisältöön

Finnfund-lain muutostarpeet

Diaarinumero: OKV/344/21/2024
Antopäivä: 21.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon ns. Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta. Muistiossa tarkasteltiin erityisesti kysymystä eräiden kehitysyhteistyöhön liittyvien julkisten hallintotehtävien ulkoistamisesta Finnfundin hoidettaviksi.

Ulkoministeriö oli jo ulkoistanut eräitä julkisia hallintotehtäviä Finnfundin hoidettaviksi ilman, että siirto oli perustunut perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin tai laissa säädettyyn valtuuteen. Oikeuskansleri piti välttämättömänä, että ulkoministeriö ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei Finnfundille jatkossa siirry julkisia hallintotehtäviä perustuslain vastaisesti. 

Lisäksi oikeuskansleri viittasi perustuslaissa ulkoistamiselle asetettuun tarkoituksenmukaisuusvaatimukseen ja korosti tarvetta arvioida vaatimuksen täyttymistä monipuolisesti eri seikkojen näkökulmasta. Oikeuskanslerin mukaan arvioinnissa on punnittava keskenään yhtäältä yksityiselle ulkoistamista puoltavia seikkoja ja toisaalta niitä valtiosääntöisesti merkittäviä seikkoja, jotka puoltavat tehtävien organisointia viranomaiskoneiston sisälle.

Arviomuistiossa oli asianmukaisesti korostettu tarvetta huolehtia siitä, että ulkoistettavien julkisten hallintotehtävien hoitaminen selkeästi eriytetään Finnfundin markkinaehtoisen rahoitusliiketoiminnan hoitamisesta.