Hyppää sisältöön

EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröimisen viipyminen

Diaarinumero: OKV/2778/10/2021
Antopäivä: 16.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröimistä koskevan hakemuksen viipymisestä Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön tietoon. Kantelijan puolison hakemusta ei ollut käsitelty Maahanmuuttovirastossa kaikilta osin ilman aiheetonta viivytystä. Hakemukseen liittyvän selvityspyynnön lähettäminen hakijalle oli kestänyt runsaat viisitoista kuukautta. Oleskeluoikeus oli lopulta rekisteröity heti seuraavana päivänä, kun selvityspyyntö oli lähetetty ja hakija oli vastannut siihen.

Maahanmuuttovirastossa oli kantelun tekemisen jälkeen jo tehty asioiden käsittelyn joutuisuuden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä.