Hyppää sisältöön

Etsintäkuulutuksen virheellinen kohdistaminen

Diaarinumero: OKV/539/1/2011
Antopäivä: 26.6.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Rikosasian ollessa käräjäoikeudessa käsiteltävänä toimistosihteeri oli antanut etsintäkuulutuspyynnön väärästä henkilöstä. Kyseinen henkilö, joka oli saanut asiassa haastemieheltä tiedoksiantoa koskevan yhteydenottopyynnön, jonka määräpäivä oli vielä auki, oli tullut tieliikenteessä poliisin pysäyttämäksi ja kiinniottamaksi. Haaste oli annettu hänelle tiedoksi poliisin toimesta.

Toimistosihteeri oli menetellyt virheellisesti kohdistaessaan inhimillisestä erehdyksestään johtuen etsintäkuulutuspyynnön väärään henkilöön. Virheellinen toimenpide oli koskenut perusoikeutena turvattua henkilökohtaista vapautta. Vapaudenmenetys oli lyhytaikainen ja toimistosihteeri oli esittänyt pahoittelunsa tapahtuneen johdosta. Menettelyn ei kokonaisuutena voitu katsoa aiheuttaneen merkittävää haittaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä toimistosihteerin tietoon ja kiinnitti hänen huomiotaan vastaisen varalle erityiseen huolellisuuteen etsintäkuulutuspyyntöjen laatimisessa.