Hyppää sisältöön

Etäistuntojen järjestäminen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa

Diaarinumero: OKV/2213/10/2023
Antopäivä: 26.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi

Apulaisoikeuskanslerin mukaan etäistuntojen sääntelyn kehittämistarve tulisi arvioida.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta oli järjestänyt istuntoja pääsääntöisesti etäistuntoina ilman säädetyn lain tukea tai erityistä perustetta. Apulaisoikeuskansleri piti tätä muun muassa perustuslain lainalaisuusperiaatteen ja hallintoprosessin legitimiteetin kannalta vakavana puutteena. Toisaalta etäistuntojen oikeudellinen sääntelemättömyys ja covid-19 pandemia olivat osaltaan edesauttaneet tällaisen käytännön syntymistä.

Apulaisoikeuskansleri piti tarpeellisena, että etäistuntoja koskevan sääntelyn tarvetta lainkäytössä hallintoasioissa ja erityisissä oikeusturvaelimissä arvioidaan. Etäistunnoista säätäminen lailla turvaisi myös mahdollisimman laajat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet keskusteltaessa yhteiskunnan teknisen kehityksen lainkäyttöön ulottuvista vaikutuksista, vaikka yksittäinen päätös etäistunnon järjestämisestä jäisikin riippumattomien tuomioistuinten harkintaan. 

Apulaisoikeuskansleri pyysi oikeusministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan etäistuntojen sääntelyn kehittämiseen liittyvästä arviostaan ja mahdollisista toimenpiteistään viimeistään 1.11.2024.