Hyppää sisältöön

Esteellisyys päätöksenteossa Ahvenanmaan maakuntalain mukaan

Diaarinumero: OKV/1283/1/2010
Antopäivä: 14.3.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Ahvenanmaan maakunnan hallintolain esteellisyyssäännösten mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos hän on esteellinen. Hallintolain mukaan virkamies on esteellinen muun muassa silloin, kun se koskee tahoa, jonka laillinen edustaja virkamies tai hänen läheisensä on. Mainitun maakuntalain mukaan esteellisyyttä ei kuitenkaan ole silloin, kun puolueettomuudella ei voida katsoa olevan asiassa selvästi merkitystä.

Oikeuskansleri arvioi maakunnan hallituksen ministerin esteelliseksi tekemään päätöstä rekisteröityä yhdistystä koskevissa kahdessa tapauksessa, koska ministerin poika katsottiin yhdistyksen lailliseksi edustajaksi. Oikeuskanslerin mukaan päätöksenteossa ei voitu katsoa olevan kysymys asioista, joissa puolueettomuudella ei olisi selvästi ollut merkitystä. Kun oikeuskansleri arvioi asiaa kokonaisuudessaan, hän katsoi, että ministerin menettely oli ollut vastoin hallintolakia ja kiinnitti tämän vuoksi ministerin huomiota hallintolain esteellisyyssäännöksiin.