Hyppää sisältöön

Esteellisyys ja puolueettomuus lainsäädäntöön liittyvissä selvityshankkeissa

Diaarinumero: OKV/38/10/2023 OKV/59/10/2023
Antopäivä: 27.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri ratkaisi kanteluita, joissa arvosteltiin sisäministeriötä lainsäädännön esiselvityshankkeen selvityshenkilöiden eturistiriidoista. Oikeuskanslerin mukaan asiassa olivat merkityksellisiä sekä hallintolain esteellisyyssäännökset että lainvalmistelun objektiivisuus ja puolueettomuus. 

Oikeuskanslerin mukaan asiassa olisi tullut arvioida selvityshenkilöiden esteellisyyttä ja hankeen tuloksena laadittavan selvityksen objektiivisuutta tarkemmin. Poliittisen ohjauksen ja virkamiesten valmistelun roolijako vaikuttaa myös olleen epäselvä. Oikeuskansleri katsoi, että valtioneuvoston tulee tämän tyyppisten valmisteluelinten asettamisessa jatkossa kiinnittää enemmän huomiota siihen, että esteellisyys- ja objektiivisuusarvio tehdään huolellisesti. Ministeriöiden tulee harkita toimintakäytäntöjään lainsäädännön selvitys- ja esiselvityshankkeiden osalta. Lainvalmistelussa tulee olla selkeä poliittisen johdon ja virkamiesten tekemän valmistelun roolijako ja tätä roolijakoa on tarpeen ylläpitää esimerkiksi laatimalla käytännesäännöt ja toimimalla niiden mukaisesti.